Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. priorytet 1 zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna rokrocznie składa wnioski i otrzymuje dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2017 r.-   9 500 zł

2016 r.-   9 500 zł.

2015 r.-   9 500 zł.

2014 r.-  7 500 zł.

2013 r.-  7 500 zł.

2012 r.-  7 500 zł.

2011 r. -   7 350 zł.

2010 r .-  5 000 zł

2009 r. -  4 330 zł.

2008 r. - 12 000 zł.

2007 r.  -  9700 zł.

2006 r.  -  9700 zł.

2005 r.  - 11 000 zł.

2004 r.  -  2 500 zł.