BIBLIOGRAFIA  PRZEDMIOTOWA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA

Wydawnictwa zwarte publikowane, dostępne w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie, związane tematycznie w całości lub fragmentarycznie z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna

Ambrozowicz Józef, Ziemia Leżajska, wyd.1, Rzeszów 1997 [ album ]
Ambrozowicz Józef, Ziemia Leżajska,wyd. 2, Rzeszów 2001 [ album ]
Ambrozowicz Józef, Ziemia Rzeszowska, Rzeszów 1995 [ album ]
Bereziewicz Antoni, Wojdałowicz Jacek, Nasze pięćdziesięciolecie, Rzeszów 2002
Błotko Violetta, Błotko Adam, Przewodnik po ziemi łańcucko-leżajskiej, Łańcut 2002
Bohaterskie wsie, praca zbiorowa pod red. Józefa Ambrozowicza, Rzeszów 1984
Chmiel Zofia, Chmiel Zbigniew, Historia jednego miasta nad Sanem, Rudnik 1998
Czterysta lat parafii w Sarzynie, praca zbiorowa  pod red. Józefa Półćwiartka, Rzeszów 2000
Dzieje Leżajska, praca zbiorowa  pod red. Józefa Półćwiartka, Leżajsk 1996
Flis Papieski ’99, red. Dionizy Garbacz i Lilla Witkowska,  Stalowa Wola 1999
Garbacz Dionizy, Przechodniu, pochyl czoła, Stalowa Wola 2005 
Garbacz Dionizy, Wołyniak : legenda prawdziwa, Stalowa Wola 1996 
Garbacz Dionizy. Żołnierze Wołyniaka, Stalowa Wola 1996 
Garbacz Dionizy, Witkowska Lilla, Leżajszczyzna: przełom wieków, Stalowa Wola, 2000
Łopaciński Zbigniew, Michalik Stefan, Kotlina Sandomierska, Warszawa 1979
Janusz Zbigniew, Niebiesko-biało-czerwoni, Stalowa Wola, 2003
Kaczmarski Krzysztof, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944, Rzeszów 2003
Kułacz Sławomir: Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej, Leżajsk 2008
Leżajsk i nie tylko, red. Anna Rakuś, Rzeszów 2007
Leżajsk, Sokołów i okolice, oprac. Ewa Śnieżyńska Stolot, Franciszek Stolot, Warszawa 1989
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, red. Stanisław Mendelowski, Krosno, 2003
Nowa Sarzyna, oprac. Wydawnictwo Sztafeta, Stalowa Wola 2006 [ album ]
Nowa Sarzyna, oprac. Wydawnictwo Sztafeta,  Stalowa Wola 2009 [ album ]
Nowa Sarzyna, oprac. Wydawnictwo Sztafeta,  Stalowa Wola 2013 [ album ]
Marczak-Sawicka Marta, Nowa Sarzyna i okolice, Krosno,1998
Podgórski Marian. ks.,Wola Zarczycka: streszczona kronika kościelna na zakończenie trzeciego   stulecia, Jasło 1878 / [ kserokopia ]
Półćwiartek Józef, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI –XVIII
wieku, Warszawa; Kraków 1972
Samorządowcy Powiatu Leżajskiego w latach 1998-2006, oprac. Małgorzata Bechta, Robert Antczak, Leżajsk 2006
Sobowiec Sebastian, Dolny San: przewodnik przyrodniczo-turystyczny po Dolinie Sanu od Leżajska do Sandomierza, Sandomierz 2008
Socha, Skarbimir, Czerwona Śmierć: czyli narodziny PRL, t.1. Stalowa Wola 2000
Socha, Skarbimir, Czerwona Śmierć: czyli narodziny PRL, t. 2 Stalowa Wola 2007
Trześniowski Zbigniew, Księża Góra, Rzeszów 2005
Turek, Stanisław. ks., Współczesne formy obchodzenia świąt kościelnych: Inkulturacja świętowania w Dekanacie Leżajsk,  Nowa Sarzyna 2004
Walczyli i ginęli abyśmy mogli żyć w niepodległej Polsce, praca zbiorowa  pod red. Antoniego Bereziewicza, Rzeszów 2007
Warchał Jan. ks., Sarzyna: subiektywna opowieść o czasie, miejscu i ludziach, Rzeszów 2009
Z dziejów Leżajska i okolic, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa  Andresa, Rzeszów 1980   
Zielona Sarzyna - strażnikiem przyrody i źródeł tradycji, praca zbiorowa pod red. Bogusława Rupa, Nowa Sarzyna 2009
Ziobro Wiesław, Leżajsk i wokół Leżajska: przewodnik, Rzeszów 2007

Foldery dostępne w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie, związane tematycznie w całości lub fragmentarycznie z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna

Nowa Sarzyna zaprasza, tekst i oprac. graf. Grażyna Wadas, Nowa Sarzyna 1995
Nowa Sarzyna: Miasto i Gmina, redakcja  Elżbieta Ranuszkiewicz; tekst  Elżbieta Kozyra, Grażyna Wadas, Bydgoszcz 1998
Powiat Leżajsk, red. Anna Rakuś, Rzeszów B.d.
Socha Adam, Leżajsk i okolice, Rzeszów 1978

Prace niepublikowane, związane tematycznie z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna

Jan Paweł II - Papież nadziei_ prace nagrodzone w konkursie literackim zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Moja miejscowość w XXI wieku: prace nagrodzone w konkursie literackim zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Sarzynie
Moje miasto: prace nagrodzone w konkursie literackim z okazji 20-lecia nadania Nowej Sarzynie praw miejskich
Moje miasto: prace nagrodzone w II edycji  konkursu literackiego z okazji 25-lecia nadania Nowej Sarzynie praw miejskich,
Moje miasto: prace nagrodzone w III edycji konkursu z okazji 30-lecia nadania Nowej Sarzynie praw miejskich,
Moje miasto: prace nagrodzone w V edycji konkursu z okazji 40-lecia nadania Nowej Sarzynie praw miejskich,
Pażyra Wincenty, Cmentarze, krzyże i kapliczki przydrożne na sarzyńskiej i nowosarzyńskiej ziemi
Pażyra Wincenty, II wojna światowa i pierwsze lata powojenne w pamięci mieszkańców Sarzyny
Pażyra Wincenty, Działania wojenne na terenie Sarzyny w latach 1914-1915 oraz historia cmentarza poległych wówczas żołnierzy
Pażyra Wincenty, Kalendarium dziejów wsi Sarzyna
Pażyra Wincenty, Straż grobowa „ Sarzyńskie Turki”
Pażyra Wincenty, Powstanie warszawskie : uczestnik Stanisław Kamiński ps.” Stasiu Krawiec”
 


BIBLIOGRAFIA  PODMIOTOWA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA

Wydawnictwa zwarte publikowane, dostępne w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie, których autorzy są, lub byli związani miejscem zamieszkania z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna

Atemborski Henryk, Rowerem dookoła Europy, Rzeszów 2005
Burdaś Mieczysław, Co nas gniecie na tym świecie, Stalowa Wola 2004
Burdaś Mieczysław, Często poucza dziurka od klucza: wybór fraszek, Stalowa Wola 2005
Burdaś Mieczysław, Fraszki i niefraszki, Stalowa Wola 1999
Burdaś Mieczysław, Kpiny i kpinki, Nowa Sarzyna 2000
Burdaś Mieczysław, Myśli i słowa, Kraków 2001
Janusz Zbigniew, Chłopiec w wysokiej trawie, Rzeszów B.d.
Janusz Zbigniew, Sanktuarium, Stalowa Wola 1990
Janusz Zbigniew, Plecami do okna, Stalowa Wola 1998
Kostyra Roman, Klucz pod wycieraczką, Nowa Sarzyna 2014
Mądrości starożytności i nie tylko, zebrał Henryk Atemborski, Łąka 2009
Motyka Janusz ,Gmina Przeworsk wczoraj i dziś, Rzeszów 2014.
Motyka Janusz ,Gmina Zarzecze w obiektywie, Rzeszów 2012.
Motyka Janusz, Górecki Henryk,Jarosław, Rzeszów 2010
Motyka Janusz,  Kraina Sanu:. Przewodnik, Tryńcza 2013
Motyka Janusz, Łapajówka. Małe jest piękne, Rzeszów 2013
Motyka Janusz, Ocalić od zapomnienia: VII spotkania twórców ludowych Gniewczyna Łańcucka 17.XI.2010, Tryńcza 2011
Motyka Janusz, Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoniowej 1912-2012,  Przeworsk 2011
Motyka Janusz, Ochotnicza Straż Pożarna w Urzejowicach 1912-2012: Zarys monograficzny, Przeworsk 2012  Motyka Janusz, Swatek Andrzej,Parafia Tryńcza: Jubileusz 100-lecia powstania: Tryńcza 2010
Motyka Janusz, Przeworsk i okoliczne gminy: Przewodnik, Rzeszów 2010
Motyka Janusz,Ośmiak Dominika, Chruścicka Anna, Rok 1963. Wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśł 2013
Motyka Janusz,Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Chałupkach: Zarys monograficzny, Przeworsk 2008
Motyka Janusz, Swatek Andrzej, Straże Grobowe w Gminie Tryńcza: dokumentacja zwyczaju ,,Turków",Tryńcza 2014
Motyka Janusz, Ujezna w stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej 1913-2013: Monografia, Rzeszów: 2014
Podgórski Marian. Ks., Skandynawskie wierzenia u nas, Rzeszów 1882 [ kserokopia ]
Turosz Zofia, Urodziłam się, by biegać, oprac. Andrzej Kosiorowski, Rzeszów 2005
Warchał Jan. ks., Dziecięce  lata cadyka Elimelecha z Leżajska, Rzeszów 2006
Warchał Jan. ks., Młodzieńcze lata cadyka Elimelecha z Leżajska, Rzeszów 2006
Warchał Jan. ks., Dojrzałe lata cadyka Elimelecha z Leżajska, Rzeszów 2009
Warchał Jan. ks., Proboszcz.t.1-2: Sługa nieużyteczny, Rzeszów 2007
Warchał Jan. ks., Proboszcz.t.3: Życie księdza, Rzeszów 2008
Warchał Jan. ks., Proboszcz.t.4: Kapłańskie szczęście, Rzeszów 2008
Warchał Jan. ks., Proboszcz.t.5:księga kapłańskich tajemnic, Rzeszów 2008
Warchał Jan. ks., Proboszcz.t.6: Kapłańskie ostatki, Rzeszów 2009
Warchał Jan. ks., Moi sąsiedzi Żydzi i Ukraińcy: t.1,Rzeszów 2005
Warchał Jan. ks.,W złocistym kręgu: t.2, Rzeszów 2005
Warchał Jan. ks.,W ciernistym kręgu: t.3, Rzeszów 2005
Wilk Konrad, Naga Aku, Poznań 2011