Nowa Sarzyna

Jelna

Łętownia

Łukowa

Ruda Łańcucka

Sarzyna

Tarnogóra

Wola Zarczycka

Wólka Łętowska